☆Interactiu Almoina

  • Tecnologia:
    Flash As2, xml
  • Client:
    La Almoina. Centre Arqueològic

Programació interactiu per a punt d’informació multimèdia amb pantallà tàctil. Instal.lació per al centre arqueològic de l’Almoina (València)

Altres Projectes