Yoshi Sislay Il·lustració

Lloc web per a Yoshi Sislay

Web design and Development Date — Sept 2015 Link — yoshisislay.com

Yoshi Sislay va néixer a Osaka, Japó, el 1974. Després de visitar més de 30 països, va decidir establir-se definitivament a Barcelona des del 2005 i sense cap formació formal, va decidir centrar-se plenament en el seu art.

We Web

FollowLin.Tw.
...